Katrin Ahlberg
Gestaltterapeut ja nõustaja
Tere hea lugeja!

Mina olen Katrin Ahlberg. Olen lõpetanud psühholoogia baasiga personalijuhtimise eriala ning töötanud personali valdkonnas alates 2005 aastast. Üle 12 aasta olen igapäevaselt tegelenud inimeste valiku ja arendamisega. Muuhulgas aitan DISC konsultandina klientidel analüüsida oma käitumist töökohal ning toetan neid muutuste ellu rakendamisel.

Personalitöö kogemus viis mind psühhoteraapiani. Mõistsin, et tõeliste muutuste jaoks on vaja tegeleda inimeste alateadliku käitumise ja tunnetega. Olen lõpetanud gestalt psühhoterapeudi väljaõppe Gestalt Institute of Sacandinavia`s (http://gis-international.dk/). Olen assisteerinud ja läbi viinud mitmeid teraapiagruppe ning töötan psühhoterapeudina supervisiooni all.

Minu lõputöö "Compassionate Self" räägib sellest, kui oluline on heatahtlik ja toetav suhtumine iseendasse ja samas, kui tavaline on selle puudumine ning kuidas gestaltteraapias on võimalik enesekriitikaga töötada ning leida viise iseenda toetamiseks hetkedel, kui tunnen end nõrga, hüljatud või ebaadekvaatsena.

Minu huvi psühholoogia vastu sai alguse varajases nooruses. Tahtsin aru saada, miks minu elu on just selline nagu ta on? Miks öeldakse üht ja käitutakse teisiti? Miks inimesed käituvad üksteisega halvasti ja hoolimatult? Küsimusi oli alati rohkem, kui vastuseid.

Vastused iseenda jaoks leidsin terapeudi õppes ja individuaalse teraapia käigus, kus olen sügavuti tegelenud usalduse, lähisuhete, kaassõltuvuse ja ka perevägivalla teemadega. Üks oluline leid oli seotud enesekriitilisusega. Õppisin enda kogemusest, ning leidsin kinnitust teooriast, et kaastunne ense suhtes on üks eluga rahulolu alustalasid. Pööran oma töös erilist tähelepanu enesekaastundliku minapildi kujundamisele.

Kui enesekindlust on võimalik tõsta iseseisvalt, läbi uute teadmiste ja positiivsete kogemuste, siis enesehinnangu jaoks on tarvis head kontakti teise inimesega. Ja just siin on gestalt psühhotreaapia tõhus meetod andmaks kliendile tagasi usk iseenda väärtusesse ning ja võimalus valida just see, mis talle kõige parem.

Usun, et igaüks on väärt häid lähisuhteid ja usku iseenda väärtusesse, just seepärast olen valinud anda oma panus tehes psühhoterapeudi tundlikku ja samas väga inspireerivat tööd.
Minu kontaktid:

tel: 372 5030519
e-mail: katrin.ahlberg@gmail.com
Made on
Tilda